#nyheter high tech – | Utgåva 239

22

Varje måndag i nya numret av “Nyheter av tekniker” vi sammanfatta resultaten av den senaste veckan, prata om några av de viktigaste händelserna, de viktiga upptäckter och uppfinningar. Denna gång kommer vi att fokusera på hybrid kärnfusion reaktor, en allvarlig it-attack och mycket mer! Trevlig visning!

#nyheter high tech – | Utgåva 239
Hi-News.ru