Forskare rekommenderar att man litar mer på kvinnliga läkare än män

Framgång i behandlingen av vissa sjukdomar beror på många faktorer, en av de viktigaste är läkaren. Men hur vet du vilken läkare du kan lita på och vilken du inte kan? Enligt nya studier är det bättre att ge företräde åt kvinnliga läkare, eftersom de gör sitt jobb bättre, vilket framgår av statistik. Deras patienter har en lägre dödlighet och är mindre benägna att behöva läggas in på sjukhus igen. En lika viktig faktor var dock patientens kön. Enligt forskare finns det en ganska enkel förklaring till detta.

Forskare rekommenderar att man litar mer på kvinnliga läkare än män. Kvinnliga läkare behandlar patienter mer effektivt än män. Foto.

Kvinnliga läkare behandlar patienter mer effektivt än män

Kvinnliga läkare mer effektiva än män

Forskare har studerat könsskillnader inom hälso- och sjukvården under lång tid och har genomfört många studier. Dessutom rörde några av dem inte bara läkare utan även patienter. Till exempel visade en studie att kvinnliga patienter är mindre benägna än män att behöva intensivvård och relaterade procedurer. Men de ställs oftare inför sen diagnos. Dessutom skrivs kvinnor ofta ut från sjukhuset tidigare än män, men läkare är mer benägna att underskatta sina patienters smärta eller symtom.

Många studier har också visat att behandling av kvinnliga läkare, inklusive kirurger, ofta har mer positiva resultat. Till exempel fann en stor studie från 2017 att patienter som opererade en kvinna hade 12 % mindre risk att dö inom nästa månad.

Kvinnliga läkare är mer effektiva än män. Kvinnliga kirurgers operationer är mer benägna att bli framgångsrika. Foto.

Kvinnliga kirurger är mer benägna att genomgå framgångsrika operationer

En annan studie som genomfördes 2023 fann att patienter som genomgick operation hos kvinnor hade en minskad risk för dåligt postoperativt resultat. Med hänsyn till resultaten av alla tidigare arbeten kan vi alltså komma till slutsatsen att det, givet möjligheten att välja, ändå är bättre att ge företräde åt en kvinnlig läkare.

Vilka kvinnliga läkare behandlar bättre — män eller kvinnor?

I alla tidigare studier letade forskarna inte efter ett mönster mellan läkarens kön och patientens kön. Därför beslutade amerikanska forskare att eliminera denna kunskapslucka och genomförde en storskalig studie, under vilken de studerade data från cirka 800 tusen patienter. Bland dem fanns personer över 65 år, såväl som yngre patienter med funktionshinder, samt njursjukdom i slutstadiet, som kan orsaka farliga komplikationer av njursvikt.

Alla dessa personer var inlagda på sjukhus mellan 2016 och 2019. Sammantaget överensstämde resultaten avseende läkarens kön för både manliga och kvinnliga patienter med tidigare studier. Det vill säga, de hade högre överlevnadsfrekvens och var också mindre benägna att återinläggas på sjukhuset inom 30 dagar efter utskrivningen om de behandlades av en kvinnlig läkare.

Vilka kvinnliga läkare behandlar bättre? Män eller kvinnor? För manliga patienter är skillnaden i vilket kön läkaren behandlar dem inte så viktig. Foto.

För manliga patienter är skillnaden i kön på den läkare som behandlar dem inte så viktig< /p

Skillnaden mellan läkarens kön och behandlingens effektivitet var dock mest märkbar bland kvinnliga patienter. Dödligheten bland dem var 8,15 % om de behandlades av en kvinna och 8,38 % om den behandlande läkaren var en man. Vid första anblicken är skillnaden ganska liten, men med tanke på att vi talar om ett stort antal människors liv kan den vara ganska betydande.

När det gäller manliga patienter var skillnaden mellan vilka som behandlade dem inte så märkbar. Om läkaren till exempel var en kvinna var dödligheten 10,15 %, och om de behandlades av en manlig läkare ökades dödligheten till 10,23 %. Forskare rapporterar detta i tidskriften Annals of International Medicine. Det finns förstås också en skillnad, men den är så obetydlig att slumpens inflytande inte kan uteslutas.

Varför är kvinnliga läkare bättre än män

Enligt forskare är det knappast värt att säga att manliga läkare kan sitt jobb sämre än kvinnor. Kön påverkar sannolikt hur läkare interagerar med sina patienter. Män kan underskatta svårighetsgraden av tillståndet hos kvinnliga patienter. Detta kan leda till att behandlingen försenas eller inte tas emot i sin helhet.

Kvinnliga patienter kan ha lättare att kommunicera med en läkare av samma kön

Dessutom kan kvinnliga läkare bli bättre på att få kontakt med sina patienter, vilket resulterar i bättre information. Detta gäller särskilt för kvinnliga patienter. Att behandlas av en kvinnlig läkare gör det dessutom möjligt för kvinnliga patienter att undvika pinsamhet och obehag under undersökningar eller samtal, vilket förbättrar kvaliteten på diagnosen. Det är sant, detta är bara en gissning för tillfället. Forskare förväntar sig att få mer exakt information genom framtida forskning.

Glöm inte att prenumerera på våra Zen- och Telegram-kanaler så att du inte missar de mest intressanta och otroliga vetenskapliga upptäckterna!

Man bör ha i åtanke att vi talar om statistik, det vill säga om helhetsbilden. Om vi ​​tar hänsyn till enskilda fall kan det mycket väl vara så att behandling av en manlig läkare blir mer effektiv än av en kvinnlig läkare. Och det viktigaste är att moderna läkare i alla fall behandlar mer effektivt än tidigare. Läs bara vilka behandlingsmetoder läkare använde under medeltiden. Därför är frågan om att välja kön på en läkare faktiskt inte så pressande, även om den inte heller bör ignoreras.


Date:

by