Grunner mangel på etterspørsel av elektrisk kjøretøy i Russland

14

Husker at avgifter på elbiler i Russland er zeroed, men økningen i etterspørselen etter slike biler ble registrert. “Rossiyskaya Gazeta” publisert et materiale som var oppført årsakene til mangel på etterspørsel av elektrisk kjøretøy i Russland.