ISS har oppdaget uakseptable nivåer av støy

5

Spesialister ved Institutt for biomedisinske problemer med RAS og kosmonauten training Center som finnes på den Internasjonale romstasjonen (ISS) er uakseptabel støy nivå.