I Usa opprettet et våpen som kan henrette 30 meter

3

Korps U.S. marine corps tester et nytt våpen som kan elektrosjokk på 30 meter. Det er ganske høy.