I Europa, snakket om den hensikt Russland til å kjempe for Arktis

5

I den norske publikasjon NRK var Professor i internasjonale relasjoner og moderne historie, Institutt for forsvarsstudier Katarzyna Zysk, som fokuserer på intensjon om Russland til å kjempe for Arktis.