CPS aviserat en ny pandemi är “oundvikligt”

112

CPS, i en person av avdelningschefen Anna Popova, som beskrivs som “helt uppenbart” är det faktum att en ny pandemi är “oundvikligt.” Dessutom var det sagt att för att få mitt hopp om vaccin ännu.