Avslørt dato for presentasjon av Sony PlayStation 5

15

Journalister avdekket dato for presentasjon av Sony PlayStation 5. Flere medlemmer av media er antydet på samme dag.