Wikipedia är förbjudna att trakassera författare-bögar

7

Wikimedia Foundation, hantera en känd referenspunkt, är inställd på att införa en ny uppförandekod. Med de nya reglerna i Wikipedia förbjuda att förtrycka författarna av homosexuella män och kvinnor.