SKIPSFART kan begrense deltakelse av Huawei i 5G nettverk

9

The Telegraph har publisert nye materialet, som rapporterte at STORBRITANNIA kan begrense deltakelse av Huawei i 5G nettverk.