I nettverket dukket beskrivelse av den Kinesiske tanken på fremtiden

61

I nettverket dukket beskrivelse av den Kinesiske tanken på fremtiden. Det er uklart hvordan den svarer til den reelle planer i Kina, men du må forstå hva den Kinesiske ønsker fra bekjempe kjøretøyer til neste generasjon.