I Ryssland kommer att skapa en enkel databas över medborgarna i landet

35

I Ryssland kommer att skapa en enhetlig databas över befolkningen. Idag Duman antog detta förslag till lag i den tredje sista behandlingen.