Den nye versjonen av iPhone OS med funksjoner for pandemi

7

Den nye versjonen av iPhone OS med funksjoner for pandemi. Det har nå en forenklet unblocking hvis eieren bærer en maske, og sporing system er infisert COVID-19.