Den nye versjonen av iPhone OS med funksjoner for pandemi

34

Den nye versjonen av iPhone OS med funksjoner for pandemi. Det har nå en forenklet unblocking hvis eieren bærer en maske, og sporing system er infisert COVID-19.