Skapade app för att styra spel via Xbox på fjärrdatorn

10

Skapade app för att styra spel via Xbox på fjärrdatorn. Det kan vara användbart för ägare av gamla enheter med tillgång till snabb kommunikationskanal.