Skype är tillåtet att använda videosamtal utan registrering och installation

26

Skype är tillåtet att använda videosamtal utan registrering och installation. Lanseras Uppfyller Nu-alternativ, som låter dig starta en videokonferens är det bara länken.