I Usa skulle smuggla Kinesiska militära varor under sken av att den Amerikanska

17

Media har rapporterat att vissa AMERIKANSKA företag har levererat för behov av Pentagon av Kinesiska varor under sken av den Amerikanska. Det faktum att landet har en ban på närvaro i armén med militära produkter märkta “Made in China”.