Identifierade de symtom som dör snart

18

Experter från Rutgers University i new York har gjort en undersökning som visade att i den sista månaden i livet för de människor intensifiera symptom på depression.