I Europa kallas det mindre troligt att ta mediciner för bevarandet av miljön

26

En ny studie av forskare har visat att rester från flera miljarder doser av läkemedel som har en allvarlig risk för att vattenekosystemen och den globala näringskedjan. Dessutom experter fruktar att okontrollerade användningen av antibiotika kommer att ha en negativ påverkan på människors hälsa och på miljön i Övrigt.