Blockera chattprogram och e-post i Ryssland fann det omöjligt

32

Företrädare för kommunikationsministeriet, sa till reportrar att Byrån inte har stöd för lagförslaget om att blockera användare av snabbmeddelanden och e-tjänster för distribution av olaglig information. Det är omöjligt att genomföra tekniskt.