Hittade länken mellan Rökning och schizofreni

53

De brittiska forskarna har analyserat mer än en halv miljon DNA från människor och kom till slutsatsen att Rökning kan leda till utvecklingen av schizofreni och depression. Så, en dålig vana fördubblar risken för att utveckla dessa sjukdomar.