Nokia förbereder tillkännagivandet av sin första “smarta” TV

8

I nätverket dykt upp information om att den populära Indiska online marketplace Flipkart är engagerad i en fullskalig lansering av en helt ny produkt — världens första “smarta” TV från Nokia.