I Ryssland kommer det att finnas hundratals av “smarta” trafikljus

39

Företrädare för “Centrum för vägtrafik organisation” (TMS) angav att år 2020 på 460 vägskäl i Moskva kommer att installera “smart” trafikljussystem.