Gott Nytt år! Från och med den 1 januari taxfree-tröskelvärde på utländska inköp kommer att minska

54

Från och med den 1 januari 2019 i Ryssland kommer att tjäna den nya avgiftssystem för enskilda personer när de gör sina inköp i utländska nätbutiker. Regeringen har sänkt skatten-gratis tröskeln till € 500.