Monday, July 6, 2020
Home Blog Page 2

Apple har patentert en spesiell transparent lokk for å forbedre bakgrunnsbelysning...

Den siste tiden har Apple ble sett for registrering av en rekke patenter, en eller annen måte forbundet med fremtidige datamaskiner i selskapet. Denne...

Intel vil lansere en billigere versjon av “den raskeste gaming-prosessor i...

I løpet av våren, Intel introduserte skrivebordet decategory Intel Core i9-10900K linje Comet Lake-S, som ble kalt "den raskeste gaming-prosessor i verden." Nå er...

Forskere har funnet ut under hvilke forhold arbeidet fører til tidlig...

Forskere fra Northern Illinois University fant ut under hvilke vilkår arbeidet fører til tidlig død.

Noen av innbyggerne i hele regionen mistet Internett

I dag, 3. juli i nettverket dukket opp informasjon om det faktum at noen av innbyggerne i hele regionen mistet Internett. Vi snakker om...

Samsung invented killing coronavirus cases for smartphones

Samsung invented killing coronavirus cases for smartphones. It is possible that the company will introduce new devices along with the flagship series Galaxy Note20.

Apple has patented a special transparent caps to improve backlight laptops

The last time Apple was seen for registration of numerous patents, one way or another connected with future computers of the company. This time,...

Intel will release a cheaper version of “the fastest gaming processor...

In the spring, Intel introduced the desktop decategory Intel Core i9-10900K line Comet Lake-S, which was called "the fastest gaming processor in the world."...

Scientists have figured out under what conditions work causes early death

Scientists from Northern Illinois University found out the conditions under which the work causes early death.

Some of the inhabitants of the whole region lost the Internet

Today, July 3, in the network appeared information about the fact that some of the inhabitants of the whole region lost the Internet. We...

Trump Vede Zero Ironia in Ordine la Creazione di ‘American Heroes’...

Si può anche come GizmodoQuesto È Come l'America Celebra il 4 luglio, Durante il Coronavirus PandemiaJody SerranoIeri 8:32 Radicedi Herman Cain Ricoverato...