I Kina, spredning av falske videoer ble en straffbar handling

46

Kina har vedtatt en lov som forbyr spredning falske nyheter og falske video, såkalte deepface, uten skikkelig notater på hva innholdet i den opprettede nevrale nettverk.