Landet er medlem av NATO nektet å sted på dens territorium en rakett forsvarssystem

13

Det ble kjent at norske myndigheter besluttet å forlate integrering av sitt forsvar i missile defense system fra NATO — ifølge representanter for landet, er knyttet til den generelle økningen i militære utgifter.