Kirurgi anerkjent som den beste måten å behandle alvorlig depresjon

28

Det viste seg at dyp hjernestimulering kan være en effektiv behandling for pasienter med alvorlig depresjon. Denne metoden innebærer implantasjon av en spesiell enhet.