Putin krevde høy teknologi fra staten og statlig eide selskaper

19

Russlands President Vladimir Putin laget en uttalelse som sier at regjeringen og store teknologi-selskaper med statlig deltakelse bør være aktivt arbeider på utvikling av høy teknologi i landet.