Google har begynt å identifisere Russerne i møte

19

I den russiske app Google Bilder introduserer facial anerkjennelse på bilder. Tidligere, er dette alternativet bare var tilgjengelig for innbyggere i USA.