De viktigste hindringene for virksomheten i Russland

14

Alle-Russland sentrum studier av offentlig opinion (VTSIOM) spurte russiske entreprenører og finne ut hva som hindrer dem fra å gjøre forretninger i landet. De fleste (71%) av respondentene sa at virksomheten forholdene i Russland er ugunstige.