Vilkårene for Russlands overgang til et fire-dagers arbeidsuke

44

Statsminister i Russland Dmitrij Medvedev i den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ilo-konferansen i Geneve sa at utelukker ikke på lang sikt overgang av den globale økonomien til et fire-dagers arbeidsuke. Ifølge eksperter, er overgangen til en fire dagers arbeidsuke i Russland er mulig ikke tidligere enn i 10-15 år.