En kollisjon med en fugl som forårsaket den Amerikanske fighter skade på $2 millioner

16

Det Amerikanske kampflyet F-35 Joint Strike Fighter under takeoff kolliderte med en fugl. Militære har estimert skade på $2 millioner.