Kommunikationsministeriet vägrade att straffa Ryssarna för förakt av myndigheten på Internet

21

Kommunikationsministeriet har avgett ett negativt yttrande om förslaget till lag om straff för kränkande myndigheterna i Internet. Om detta informeras tidningen “Vedomosti”, med hänvisning till de Biträdande Finansminister Alexei Volin.