Den Samferdselsdepartementet nektet å straffe Russere for forakt for autoritet på Internett

22

Den Samferdselsdepartementet har gitt en negativ uttalelse om utkast til lov om straff for å fornærme myndighetene i Internett. Om dette informert avisen “Vedomosti” med referanse til Deputy Minister Alexei Fiolin.