Tråkigt Företaget (samma) kommer att bygga en experimentell garage i tunneln

8

Trots den tråkiga namn, Tråkigt Företaget snarare storslagna planer och ambitioner. Bolaget föreslog att bygga en 5 km lång tunnel från stationen meter i Los Angeles för att Dodger stadium, och hon har nyligen valts för byggandet av en rapid transit anslutning till Chicago. Så långt är företaget med inriktning på bostäder och köpt en fastighet i närheten av huvudkontoret för SpaceX, där han planerar att bygga en prototyp i ett privat garage.

Hawthorne kommunfullmäktige har gett företaget tillstånd att bygga gruvan på sin mark, vilket kommer att sjunka transport innan du går i tunnel för pendeltåg, utan att behöva lämna garaget. Bilen kommer att transporteras genom lägre tunnel på en elektrisk rulle, så problem med ventilation problem inte kommer att uppstå.

Privat garage med utgång till den underjordiska tunneln

De företag som beviljats tillstånd med villkoret att prototypen inte kommer att vara öppen för allmänheten och kommer inte att påverka trafiken från gatan. Och ändå, hon kommer att ge mer detaljerade planer till kommunfullmäktige innan det börjar att ta sina plan till genomförande. Självklart, aktiv borrning i befolkade områden kräver noggranna försiktighetsåtgärder.

Och vill du ha ett garage som är Batman? Berätta för oss i vår chatt i Telegram.

Tråkigt Företaget (samma) kommer att bygga en experimentell garage i tunneln
Ilya Hel