Indien kommer att straffa aktörer för artificiell långsammare Internet

22

I Indien, Ministeriet för kommunikation och informationsteknik godkända regler för nätneutralitet eller nätneutralitet.

Förra året förordningar publicerades rekommendationer från Indiska regulator, det slutliga antagandet av regler var kulmen på en flera år en kampanj till förmån för principen om nätneutralitet.

Nya regler innebär ett förbud mot varje form av diskriminering eller störningar” med information, inklusive blockering, minska prioritet, långsammare, vilket ger förmånliga priser eller tjänster till någon del av innehållet.

Dessa regler är viktiga tjänster av “Internet of Things” eller “specialiserade” tjänster, inklusive obemannade fordon och remote operation.

Minns att principen om nätneutralitet innebär att teleoperatörer när deras tjänster inte ge företräde åt en typ av innehåll, program eller webbplatser över andra. Operatörerna är förbjudet att påskynda eller sakta ner trafiken från vissa webbplatser och applikationer, och blockera webbplatser och bromsa tillgång till visst innehåll.

“Öppet Internet” i Usa infördes i och med 2015 och annulleras omröstningen, Federal communications Commission (FCC) i December 2017. EU nätneutralitet även 2015, som anges i lag. I Ryssland nu arbetar om hur man ger operatörerna rätt att välja vilken trafik för att överföra i prioritetsordning. Det kan vara fast i information och kommunikation kod, som förbereder sig för att ersätta den nuvarande lagstiftningen när det gäller kommunikation och IT.