W Dumie zaproponowali nazwać projekt o контрсанкциях prawem Żyrinowskiego

32

WARSZAWA, 16 maja — RIA novosti. Deputowany od partii liberalno-demokratycznej Vadim Деньгин wniósł poprawkę do projektu ustawy o reakcjach Rosji na sankcje USA i wspierających antyrosyjskie sankcje krajów, proponując go nazwać prawem Żyrinowskiego, należy z bazy danych izby niższej parlamentu.

Duma państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o контрсанкцияхПоправка uzupełnia nazwę dokumentu nazwiska i inicjały polityka — “O środki oddziaływania (przeciwdziałania) na nieprzyjazne działania Stanów Zjednoczonych i (lub) innych państw obcych (ustawa w. W. Żyrinowskiego)”. Ponieważ zmiana jest wpisana już po posiedzeniu komisji polityki gospodarczej, na którym było zalecane Dumie, aby przyjąć projekt ustawy w drugim czytaniu, jest włączona w osobnej tabeli, ponieważ za nią nie zapadła decyzja. Duma państwowa może 17 maja rozważyć tę poprawkę, wraz z innymi, zatwierdzonych w środę przez komisję do przyjęcia lub odrzucenia.

Projekt ustawy złożony przez grupę posłów, na czele z marszałkiem Wiaczesława Володиным, dopuszcza możliwość wprowadzenia контрсанкций w odpowiedzi na nieprzyjazne w stosunku do Rosji działania USA i innych krajów. Rząd na mocy decyzji prezydenta ma prawo wprowadzać różne środki, które jednak nie powinny rozprzestrzeniać się w niezbędne towary, których odpowiedniki nie są produkowane w Rosji i innych krajach. Odpowiednie decyzje mogą być podejmowane również przez prezydenta na podstawie propozycji Rady bezpieczeństwa Rosji.

Walentyna Matwijenko: контрсанкции, jak bumerang, — wymierne i действенныеДокумент do drugiego czytania był dopracowany w ramach osiągniętych wcześniej porozumień na radzie законотворчеству przy przewodniczącym Dumy państwowej. W szczególności, wyjaśnia, że контрсанкции mogą być stosowane zarówno w odniesieniu do nieprzyjaznych państw, a także organizacji z tych krajów i kontrolowanych przez nich firm (przeważająca część udziału w kapitale ponad 25 proc.), jak i w odniesieniu do urzędników i obywateli tych krajów.

Z tekstu ustawy możliwe jest wzmianka o konkretnych branż, produktów i usług, a wykaz środków zmniejszona z 16 do sześciu. Zakazy i ograniczenia mogą być wprowadzone w zakresie współpracy międzynarodowej, importu i eksportu produktów i surowców, w zakresie prywatyzacji, w dziedzinie zamówień publicznych i zakupów госкорпораций i innych osób prawnych.

Rosyjskie firmy i banki nie dostały się pod działanie ustawy o контрсанкцияхВ tym samym czasie projekt ustawy zezwala na wprowadzanie i inne środki, zgodnie z decyzją prezydenta, aby móc szybko reagować na zmieniającą się sytuację. W przypadku stosowania nieprzyjazny zagranicą narodowego trybu, przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do rosyjskich towarów (prac, usług) lub wprowadzenie napadów z niego prezydent Rosji ma prawo podjąć decyzję o stosowaniu Federacją Rosyjską podobnych środków.

Антироссийские санкции и международная торговля